Samlinger


Informasjon om samlinger kommer.

I øyeblikket er det planlagt samling vårski / randosamling på Filefjell 6.-9. mai og fjelltursamling i Romsdalen 2.-5. september.

Vi avventer Covid-19 situasjonen litt videre før vi annonserer konkret med pris og påmelding.

Vårsamling på Filefjell er avlyst på grunn av for uavklart covid-19 situasjon nå 2 mnd. i forveien.